Thánh Kinh Hàng Ngày

50,000 

Bộ tài liệu Thánh Kinh Hằng Ngày bao gồm 6 cuốn với 12 tập cho 1 năm đọc tài liệu.
🎗Giá sản phẩm: 50.000đ/cuốn
Lưu ý: Khi đặt hàng viết chú thích số Tập bạn muốn mua.

Mô tả

Việc thực hành thì giờ Suy ngẫm hay Tĩnh nguyện không chỉ là một thói quen đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng đó là một thời gian đọc với sự đào sâu suy ngẫm hay khám phá tìm hiểu xem Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, tấm lòng, ý tưởng hoặc ý muốn của Ngài dành cho tôi là gì, để tôi sẽ vâng theo và được phước như lời Ngài phán: “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó,… Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của ngài” (Giăng 15:7,10)

Năm bước thực hành Thì giờ Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời hằng ngày.

 • Bước 1: Cầu nguyện
 • Bước 2: Đọc
 • Bước 3: Khám phá hoặc Quan sát Nội dung
  + Quan sát bối cảnh
  + Chia/Ngắt phân đoạn ra thành những phần nhỏ
  + Đặt những câu hỏi cơ bản
  + +Giải thích hoặc Trình bày Nội dung nắm bắt được
 • Bước 4: Trả lời 2 câu hỏi quan trọng
  + Đức Chúa Trời (Đức Chúa Giê-xu hoặc Đức Thánh Linh) là Đấng như thế nào qua phân đoạn Kinh Thánh này?
  + Ngài ban cho tôi bài học gì?
 • Bước 5: Cầu nguyện đáp ứng
 • Chú ý: Bạn nên ghi lại những điều được bày tỏ tóm tắt về nội dung phân đoạn Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời và về ý muốn của Ngài trên đời sống của chính bạn, điều bạn học được/Chúa phán với bạn qua phân đoạn Kinh Thánh. Điều này không chỉ giúp bạn cầu xin Chúa trợ giúp bạn làm theo ý muốn Ngài, mà còn giúp bạn đếm được những ơn phước Chúa ban cho bạn lớn lên mỗi ngày qua việc không ngừng gặp gỡ Ngài hằng ngày.