Previous slide
Next slide

Cầu thay & Lời chứng

Tháng 12 này, xin cầu thay cho SU những điều sau:

  1. Cảm tạ Chúa vì Ngài dự bị cho một nơi cơ sở tốt hơn cho công tác mục vụ, xin Chúa chu cấp để hoàn thành những hạng mục cần thiết cho cơ sở mới.
  2. Xin Chúa chúc phước trên công việc của Mục vụ trong năm tới, xin Ngài nhắc nhớ ơn phước của Ngài trên từng Nhân sự, để mỗi người dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày.
  3. Xin Chúa giúp đỡ việc kết nối đến các Hội Thánh, tổ chức và trường học Cơ Đốc, Mục vụ để huấn luyện và cung cấp các sản phẩm, tài liệu phù hợp cho các đối tượng.

 

Biết ơn Chúa vì cơ hội để SU Team được trình bày những gì Mục vụ đã làm được trong 12 năm qua trong Ngày trưng bày sản phẩm của Mục vụ SUVN. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, ủng hộ, khích lệ và cầu nguyện cho SU Team trong suốt thời gian vừa qua.

 

Cảm ơn Chúa vì tài liệu Thánh Kinh Hè năm nay của SU được nhiều Hội Thánh tin dùng. Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng Gò Vấp đã triển khai bộ tài liệu này rất chỉn chu thật kết quả và phước hạnh.
Xin Chúa tiếp tục ban phước và quan tâm đặc biệt đến Thế hệ kế tiếp của Hội Thánh.

 

Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH NGUỒN SÁNG GÒ VẤP

VIDEO MÚA - HÁT - CỬ ĐIỆU

SẢN PHẨm 2023