Đây là chương trình học Kinh Thánh từ cơ bản một cách hệ thống và mang tính tương tác, được tổ chức qua hình thức Online.

Lứa tuổi có thể đăng ký học: 8-15 tuổi, có thể học trong tiếng Việt hoặc tiếng Anh tuỳ khả năng.

Mỗi lớp có một giáo viên hướng dẫn không quá 10 thiếu nhi.

Giáo trình/Tài liệu:

Đây là lớp học thu phí vì các con sẽ nhận được bộ tài liệu học từ chương trình và Mục vụ cần trả chi phí phòng Zoom/Google Meet, đồng thời gởi bồi dưỡng cho giáo viên hướng dẫn.

Những thiếu nhi học xong môn 1 mới được đăng ký học môn 2.

Những thiếu nhi học giữa chừng môn 1 có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. SU Team sẽ cân nhắc lớp học và độ tuổi phù hợp để đưa vào. Phụ huynh được yêu cầu họp đầu khoá và cuối khoá để cùng giáo viên và SU Team hỗ trợ và nâng đỡ tiến trình tăng trưởng của con khi học Lời Chúa

Để biết thêm và đăng ký cho con em mình tham dự khóa học, quý phụ huynh có thể liên hệ với SUVN qua:

+ Group Facebook: LỜI CHÚA CHO THẾ HỆ KẾ TIẾP

+ Fanpage: SU Việt Nam – miền Nam

+ Giáo vụ: cô Kiều Duyên (0974 361 220)

+ Điều phối chương trình: cô Hoài Thu (0869 075 722)

+ Email: vietnamsuewa@gmail.com

TẤT CẢ VÌ
THẾ HỆ KẾ TIẾP
ĐƯỢC XÂY DỰNG
BẰNG LỜI CHÚA!