Danh Xưng Của Chúa (Cuốn Giáo Viên)

200,000 

Tài liệu Trường Chúa Nhật DANH XƯNG CỦA CHÚA”    

Là bộ tài liệu TCN thứ hai mà SU Team biên soạn, để dạy cho lứa tuổi 7-14, trong trọn năm. Bộ tài liệu này được thiết kế để dạy về 10 DANH XƯNG CỦA CHÚA được kể đến theo trình tự của Kinh Thánh:

 1. Ê-lô-him
 2. Giê-hô-va Di-rê
 3. Yahweh (Giê-hô-va)
 4. Giê-hô-va Ra-pha
 5. Giê-hô-va Ni-si
 6. Giê-hô-va Sa-lôm
 7. Giê-hô-va Rô-hi
 8. Giê-hô-va Sít-ki-nu
 9. Giê-hô-va Sam-ma
 10. Giê-hô-va Ô-mê-ga

🎗Giá sản phẩm cuốn Giáo viên: 200.000đ/cuốn

Mô tả

Bộ Tài liệu DANH XƯNG CỦA CHÚA dành cho Giáo viên bao gồm:

 • Cuốn giáo viên
 • 10 bộ thị cụ, video dạy, trò chơi
 • Các file thiết kế cho phần dạy học và trò chơi
 • Video các bài hát và bài múa, góc kiến thức
 • Bảng tên giáo viên…

🎗Giá sản phẩm cuốn Giáo viên: 200.000đ/cuốn

*Giáo viên mua bộ giáo viên về để dạy thiếu nhi sẽ được hướng dẫn sử dụng và tập huấn về nội dung của bộ tài liệu.