Mật Mã Đặc Biệt – Christian Code

100,000 

MẬT MÃ ĐẶC BIỆT – CHRISTIAN CODE (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

Là học cụ của bộ tài liệu Trường Chúa Nhật CƠ ĐỐC NHÂN – NHÂN DẠNG ĐẸP ĐẼ, Christian Code là bộ Trò Chơi Kinh Thánh với 10 hình ảnh mô tả về Cơ Đốc nhân trong Kinh Thánh:

 1. Tạo vật mới 
 2. Nhánh nho
 3. Con chiên
 4. Chi thể trong thân
 5. Bình đất
 6. Muối và Ánh Sáng
 7. Đền thờ
 8. Đại sứ hoà giải
 9. Người lính
 10. Công trình tay Chúa

Mô tả

🔴 Bộ trò chơi này bao gồm:

 • 40 thẻ hình
 • 4 cặp thẻ giải mã
 • 10 thẻ sơ đồ
 • Tờ hướng dẫn cách chơi ((Tiếng Việt & Tiếng Anh)

🔴 Số người chơi:

 • Đây là trò chơi theo cặp
 • 4-8 người chơi (2-4 cặp)

Cách chơi:

*Chuẩn bị chơi:

 • Mỗi đội chơi quy định người ra hiệu và người xếp thẻ. Người ra hiệu ngồi cùng một bên, người xếp thẻ ngồi cùng một bên.
 • – Các đội cùng chơi quyết định chọn bất kì 1 thẻ sơ đồ 6 màu hoặc 9 màu.
 • Căn cứ theo màu có trên sơ đồ đó, mỗi đội lấy đủ thẻ hình tương ứng theo màu. Những người ra hiệu giữ thẻ sơ đồ. Còn những người xếp thẻ giữ bộ thẻ vừa lấy được.
 • Mỗi đội chơi nhận được 1 cặp thẻ giải mã giống nhau. Mỗi người cầm một thẻ.
 • Những người xếp thẻ xếp bộ thẻ vừa nhận thành 3 hàng đôi (đối với thẻ 6 màu) hoặc 3 hàng ba (đối với thẻ 9 màu).

*Bắt đầu chơi:

 • Những người ra hiệu nhìn theo thẻ sơ đồ và gọi mật mã trong bảng giải mã để ra hiệu cho người xếp thẻ đảo các thẻ lên xuống, hoặc qua phải, qua trái… Chỉ được nói mật mã của các hình theo như thẻ giải mã, không được dùng thêm bất cứ từ ngữ nào. Có thể dùng động tác tay trong khoảng cách cho phép, không được chạm đến các thẻ hình hoặc đến gần khu vực thẻ hình.
 • Người xếp thẻ phải cố gắng hiểu ý người ra hiệu và đảo vị trí các thẻ hình lên xuống, hoặc qua phải, qua trái… sao cho các thẻ được xếp theo đúng vị trí như trên thẻ sơ đồ.

* Kết thúc trò chơi:

 • Lượt chơi sẽ kết thúc khi có 1 đội sắp xếp được thẻ của mình đúng như sơ đồ.

*Lưu ý: Ở những lượt chơi sau người chơi có thể đổi thẻ sơ đồ và thẻ giải mã để thêm phần thú vị.