Tài Liệu Nhóm Nhỏ (Dành Cho Người Lớn) – Phần 2

80,000 

TÀI LIỆU NHÓM NHỎ 100 NHÂN VẬT KINH THÁNH – Phần 2 (Dành cho người lớn)

Nằm trong bộ tài liệu “100 NHÂN VẬT DÀNH CHO NHÓM NHỎ” dành cho nhóm nhỏ, cuốn “100 NHÂN VẬT DÀNH CHO NHÓM NHỎ”  phần 2 là loạt bài học về những nhân vật nổi bật được Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ vương quyền, lưu đày và hồi hương. Thời kỳ này sự cường thịnh và suy vong của đất nước Y-sơ-ra-ên bị ảnh hưởng lớn từ đức tin, lối sống và sự lãnh đạo của các vua – người mà họ đã “đòi cho bằng được” để giống các dân tộc xung quanh mình. Giai đoạn này cũng ghi lại những nhà tiên tri đầy ơn được Chúa xức dầu để công bố nhiều sứ điệp cảnh báo, yêu thương, xây dựng hay phá đổ, phục hồi cho dân sự. Khi học chúng ta sẽ thấy rõ cách Đức Chúa Trời biểu lộ sự công chính và tình yêu thương của Ngài.

Mô tả

Với tài liệu này anh chị em có thể tự học và tự nghiên cứu, đồng thời đồng hành với nhóm nhỏ của mình trong quá trình tăng trưởng. Cộng đồng đức tin này chắc chắc sẽ có người làm gương, người khích lệ, người dạy dỗ, người bạn cùng tiến để thêm lên cho anh chị em động lực theo đuổi mục tiêu được tấn tới trong Chúa.