Danh Xưng Của Chúa (Cuốn Học Viên)

70,000 

Tài liệu Trường Chúa Nhật DANH XƯNG CỦA CHÚA là bộ tài liệu Trường Chúa Nhật thứ hai do SU Team biên soạn, dạy cho lứa tuổi 7-14, trong trọn năm. Bộ tài liệu này được thiết kế để dạy về 10 DANH XƯNG CỦA CHÚA được kể đến theo trình tự của Kinh Thánh:

  1. Ê-lô-him
  2. Giê-hô-va Di-rê
  3. Yahweh (Giê-hô-va)
  4. Giê-hô-va Ra-pha
  5. Giê-hô-va Ni-si
  6. Giê-hô-va Sa-lôm
  7. Giê-hô-va Rô-hi
  8. Giê-hô-va Sít-ki-nu
  9. Giê-hô-va Sam-ma
  10. Giê-hô-va Ô-mê-ga

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên,  ba-lô, áo đồng phục, 10 bài thủ công…

🎗Giá sản phẩm: Cuốn học viên: 70.000đ/cuốn

Mô tả

Bộ tài liệu DANH XƯNG CỦA CHÚA dành cho Học viên gồm
– ba-lô Danh Xưng của Chúa

– áo Danh Xưng của Chúa

– 10 bài thủ công bài học Danh Xưng của Chúa