Nên Người Của Chúa (Cuốn Học Viên)

70,000 

Tài liệu Trường Chúa Nhật NÊN NGƯỜI CỦA CHÚA là bộ tài liệu Trường Chúa Nhật thứ tư do SU Team biên soạn, dạy cho lứa tuổi 7-14, trong trọn năm. Nội dung tài liệu dạy và học xoay quanh 5 mối liên hệ xung quanh các em:

#1: EM với Chúa: NÊN CON CỦA CHÚA & NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ 

#2: Em với gia đình: NÊN CON CỦA BA MẸ & NÊN ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH

#3: Em với trường học: NÊN NGƯỜI HỌC TRÒ & NÊN NGƯỜI BẠN TỐT

#4: Em với hội thánh: NÊN ANH CHỊ EM TRONG HỘI THÁNH & NÊN NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

#5: Em với cộng đồng: NÊN NGƯỜI LÂN CẬN & NÊN NGƯỜI CÔNG DÂN

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên,  ba-lô, áo đồng phục, 10 bài thủ công…

🎗Giá sản phẩm Cuốn học viên: 70.000đ/cuốn

Mô tả

Bộ tài liệu NÊN NGƯỜI CỦA CHÚA dành cho Học viên gồm
– ba-lô Nên Người Của Chúa

– áo Nên Người Của Chúa

– 10 bài thủ công bài học Nên Người Của Chúa