Khải Tượng

SU Việt Nam là một mục vụ Cơ Đốc với tâm tình dấy lên những Cơ Đốc nhân Việt Nam để biên soạn, thiết kế và cung cấp những bộ tài liệu và những chương trình mang tính bản địa, nhằm xây dựng thế hệ kế tiếp bằng Lời Chúa.

 

Sứ Mạng

Như vai trò là một “phụ dâu” của Hội Thánh, SU được kêu gọi để làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua việc trang bị và thúc đẩy THIẾU NHI, THANH NIÊN và GIA ĐÌNH xây dựng thói quen đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, nhằm góp phần phát triển Hội Thánh giảng dạy Lời Chúa, gia đình vâng phục Lời Chúa và tín hữu yêu mến Lời Chúa.

Giá Trị Cốt Lõi

1
  • Chúng tôi coi trọng sản phẩm bản địa. Dù liên tục học hỏi những điều hay từ các nước nhưng SU tin rằng người Việt cần có những sản phẩm, chương trình, tài liệu gần gũi với văn hoá, bối cảnh cuộc sống, và đặc biệt là mức độ hiểu biết của người Việt Nam nói chung và Cơ Đốc nhân Việt Nam nói riêng về Chúa và đạo Chúa.
  • Chúng tôi coi trọng teamwork – SU làm việc theo đội và phát triển tâm tình, kỹ năng, ân tứ lẫn nhau, đặt vào đúng chỗ, ích lợi cho công việc Chúa.
  • Chúng tôi coi trọng việc phục vụ tất cả Hội Thánh và mục vụ, không phân biệt hệ phái, miễn là chính thống. SU tồn tại như một mục vụ “phụ dâu” để giúp đỡ nàng dâu là Hội Thánh, hoàn thành tốt mạng lệnh Chúa đặt để. SU không thuộc về một Hội Thánh địa phương cũng như tham gia vào bất kỳ cấu trúc hoạt động, điều hành, lãnh đạo của bất kỳ Hội Thánh địa phương nào.
  • Chúng tôi coi trọng tình nguyện viên. Vì tính chất đa dạng của mục vụ nên SU welcome tất cả tình nguyện viên ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, mọi ân tứ. Ao ước vẻ đẹp của đạo Chúa được bày tỏ khi chúng tôi trở thành một mục vụ cho mọi người.
  • Chúng tôi coi trọng sự hợp tác với các mục vụ khác ở Việt Nam và trên thế giới. SU đã học hỏi được nhiều điều từ các mục vụ và cũng trở thành sự khích lệ cho nhiều mục vụ ở nhiều nơi. Với tinh thần đó, SU sẽ không ngừng vươn đến, học hỏi, và chia sẻ với những mục vụ Cơ Đốc mà Chúa đưa đến.
  1. Chúng tôi coi trọng sản phẩm bản địa. Dù liên tục học hỏi những điều hay từ các nước nhưng SU tin rằng người Việt cần có những sản phẩm, chương trình, tài liệu gần gũi với văn hoá, bối cảnh cuộc sống, và đặc biệt là mức độ hiểu biết của người Việt Nam nói chung và Cơ Đốc nhân Việt Nam nói riêng về Chúa và đạo Chúa.
  2. Chúng tôi coi trọng teamwork – SU làm việc theo đội và phát triển tâm tình, kỹ năng, ân tứ lẫn nhau, đặt vào đúng chỗ, ích lợi cho công việc Chúa.
  3. Chúng tôi coi trọng việc phục vụ tất cả Hội Thánh và mục vụ, không phân biệt hệ phái, miễn là chính thống. SU tồn tại như một mục vụ “phụ dâu” để giúp đỡ nàng dâu là Hội Thánh, hoàn thành tốt mạng lệnh Chúa đặt để. SU không thuộc về một Hội Thánh địa phương cũng như tham gia vào bất kỳ cấu trúc hoạt động, điều hành, lãnh đạo của bất kỳ Hội Thánh địa phương nào.
  4. Chúng tôi coi trọng tình nguyện viên. Vì tính chất đa dạng của mục vụ nên SU welcome tất cả tình nguyện viên ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, mọi ân tứ. Ao ước vẻ đẹp của đạo Chúa được bày tỏ khi chúng tôi trở thành một mục vụ cho mọi người.
  5. Chúng tôi coi trọng sự hợp tác với các mục vụ khác ở Việt Nam và trên thế giới. SU đã học hỏi được nhiều điều từ các mục vụ và cũng trở thành sự khích lệ cho nhiều mục vụ ở nhiều nơi. Với tinh thần đó, SU sẽ không ngừng vươn đến, học hỏi, và chia sẻ với những mục vụ Cơ Đốc mà Chúa đưa đến.

SU Việt Nam – Đem Lời Chúa đến cho Thế Hệ Kế Tiếp.

Tham gia cùng

ĐOÀN ĐỌC KINH THÁNH VIỆT NAM

xây dựng Thế Hệ Kế Tiếp bằng Lời Chúa