SG365 – 365 Ngày Suy Gẫm Và Đọc Trọn Kinh Thánh

90,000 

Cuốn sổ này gồm có:

  • Lịch đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong 365 ngày của năm
  • Câu hỏi suy gẫm và chỗ trống để viết lại điều suy gẫm
  • Phần ghi chép bài giảng Chúa nhật, chỗ ghi chú lịch 12 tháng và ghi chú công việc ưu tiên.

Bạn có thể bắt đầu bất kỳ tháng nào theo lộ trình riêng của mình, không hạn chế ngày giờ.

Thông tin sách:
Số trang: 120
Khổ: 14.8 x 21 cm
Giá bán: 90.000đ

Mô tả

Bạn có nghĩ đến một cuốn sách tĩnh nguyện 365 ngày có kế hoạch đọc trọn Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền trong một năm chưa?
SU có nghĩ đến vì chúng tôi cũng cần một kế hoạch, một phong trào, và một lựa chọn khả dĩ để có thể hoàn tất đọc trọn Kinh Thánh thêm một lần và nhiều lần nữa trong hành trình của mình.
Vì thế, SU đã mua một lịch đọc Kinh Thánh của một chương trình đã phát triển và được nhiều người tín nhiệm. Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi tạo nên cuốn sách này: 365 NGÀY SUY GẪM & ĐỌC TRỌN KINH THÁNH!
Cuốn sổ này gồm có: lịch đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong 365 ngày của năm, câu hỏi suy gẫm và chỗ trống để viết lại điều suy gẫm, có phần ghi chép bài giảng Chúa nhật, chỗ ghi chú lịch 12 tháng và ghi chú công việc ưu tiên. Bạn có thể bắt đầu bất kỳ tháng nào theo lộ trình riêng của mình, không hạn chế ngày giờ.
➕Một điểm cộng của lộ trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong cuốn sổ này đó là những phần Kinh Thánh xảy ra trong cùng thời điểm lịch sử sẽ được sắp xếp gần nhau, với mục đích giúp chúng ta khi đọc sẽ hiểu rõ hơn bối cảnh và nội dung của những phần Kinh Thánh đó.
SU Team cũng sẽ triển khai một số chương trình đặc biệt để khích lệ chúng ta trong hành trình rất giá trị và đầy ảnh hưởng này.