Cuộc Đua Kỳ Thú

50,000 

Hướng dẫn trò chơi: CUỘC ĐUA KỲ THÚ

Số người chơi: 2-6 người

  1. Mỗi người chơi chọn một quân cờ cho mình.
  2. Từng người luân phiên đổ xúc xắc dựa vào số điểm đổ được để di chuyển quân cờ.
  3. Khi đi vào các ô có chữ, người chơi dựa vào nội dung để thực hiện.
  4. Không áp dụng luật “đá” quân cờ của người khác nếu đi vào cùng chỗ. Các quân cờ có thể đứng cùng trong một vị trí.

Chúc các bạn chơi vui, gắn kết và biết thêm về Kinh Thánh

Mô tả

Hướng dẫn trò chơi: CUỘC ĐUA KỲ THÚ

Số người chơi: 2-6 người

  1. Mỗi người chơi chọn một quân cờ cho mình.
  2. Từng người luân phiên đổ xúc xắc dựa vào số điểm đổ được để di chuyển quân cờ.
  3. Khi đi vào các ô có chữ, người chơi dựa vào nội dung để thực hiện.
  4. Không áp dụng luật “đá” quân cờ của người khác nếu đi vào cùng chỗ. Các quân cờ có thể đứng cùng trong một vị trí.

Chúc các bạn chơi vui, gắn kết và biết thêm về Kinh Thánh