Cơ Đốc Nhân – Nhân Dạng Đẹp Đẽ (Cuốn Giáo Viên)

200,000 

Tài liệu Trường Chúa Nhật CƠ ĐỐC NHÂN NHÂN DẠNG ĐẸP ĐẼ là bộ tài liệu Trường Chúa Nhật thứ ba do SU Team biên soạn, dạy cho lứa tuổi 7-14, trong trọn năm. Nội dung tài liệu dạy và học xoay quanh 10 hình ảnh Kinh Thánh dùng để mô tả về Cơ Đốc nhân – người tin Chúa Giê-xu.

Bộ tài liệu gồm: 

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên, 1 ba-lô, 1 áo đồng phục, 10 bài thủ công… 

+ Bộ giáo viên gồm cuốn giáo viên, 10 bộ thị cụ, video dạy, các thị cụ và file thiết kế cho phần dạy học và trò chơi, video các bài hát và bài múa, góc kiến thức… Đặc biệt  đường link giáo viên có 10 VLOG ROS & Rôn – thiếu nhi giải thích về 10 hình ảnh Kinh Thánh mô tả về CƠ ĐỐC NHÂN. 

🎗Giá sản phẩm cuốn Giáo viên: 200.000đ/cuốn

 

Mô tả

Tài liệu Trường Chúa Nhật CƠ ĐỐC NHÂN NHÂN DẠNG ĐẸP ĐẼ bao gồm:

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên, 1 ba-lô, 1 áo đồng phục, 10 bài thủ công… 

+ Bộ giáo viên gồm cuốn giáo viên, 10 bộ thị cụ, video dạy, các thị cụ và file thiết kế cho phần dạy học và trò chơi, video các bài hát và bài múa, góc kiến thức… Đặc biệt  đường link giáo viên có 10 VLOG ROS & Rôn – thiếu nhi giải thích về 10 hình ảnh Kinh Thánh mô tả về CƠ ĐỐC NHÂN. 

🎗Giá sản phẩm cuốn Giáo viên: 200.000đ/cuốn

*Giáo viên mua bộ giáo viên về để dạy thiếu nhi sẽ được hướng dẫn sử dụng và tập huấn về nội dung của bộ tài liệu.