66S2 – Khám Phá 66 Sách Trong Kinh Thánh (Sổ Tay Dành Cho Người Học)

180,000 

Cuốn sách này sẽ có:
1. HIỂU VỀ SÁCH – Những câu hỏi giúp bạn đánh giá mức độ nắm bắt của mình về từng sách.
2. GHI NHỚ VỀ SÁCH – Bạn có thể ghi chép lại những điểm quan trọng và những gì bạn học được từ mỗi sách.
3. VUI CÙNG SÁCH – Kinh Thánh sẽ trở nên thú vị hơn qua các phần đố Kinh Thánh theo nội dung từng sách.
4. ĐỌC TRỌN 66 SÁCH TRONG NĂM – Bạn có biết nếu chia lịch ra đọc đều đặn mỗi ngày thì trong một năm bạn có thể đọc hết trọn cuốn Kinh Thánh không? Trong mục này còn có phần suy ngẫm mỗi ngày để giúp bạn hòa mình vào Lời Chúa.

Thông tin sách:
Số trang: 204
Khổ: 18.5 x 22.5 cm
Chất liệu giấy: F80

Mô tả

Hãy cùng với “KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH” | Sổ Tay Học Viên, chúng ta sẽ khám phá từng sách trong Kinh Thánh với nhiều hoạt động và suy ngẫm thú vị để hiểu sâu về Lời Chúa.

Cuốn sách này sẽ có:

1. HIỂU VỀ SÁCH – Những câu hỏi giúp bạn đánh giá mức độ nắm bắt của mình về từng sách.

2. GHI NHỚ VỀ SÁCH – Bạn có thể ghi chép lại những điểm quan trọng và những gì bạn học được từ mỗi sách.

3. VUI CÙNG SÁCH – Kinh Thánh sẽ trở nên thú vị hơn qua các phần đố Kinh Thánh theo nội dung từng sách.

4. ĐỌC TRỌN 66 SÁCH TRONG NĂM – Bạn có biết nếu chia lịch ra đọc đều đặn mỗi ngày thì trong một năm bạn có thể đọc hết trọn cuốn Kinh Thánh không? Trong mục này còn có phần suy ngẫm mỗi ngày để giúp bạn hòa mình vào Lời Chúa.
Hãy bắt đầu hành trình khám phá Kinh Thánh ngay hôm nay và để Lời Chúa chiếu sáng con đường của bạn!

______________________

CÁC ẤN PHẨM CÙNG BỘ:
▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách |
Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa

▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (Sổ tay dành cho người học)
Hiểu về sách | Ghi nhớ về sách | Vui cùng sách | Lịch đọc Kinh Thánh trọn năm

▶ ĐỐ HAY – HỌC NGAY 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
2.700 câu đố Kinh Thánh theo thứ tự 66 sách trong Kinh Thánh

BỘ THẺ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (FLASHCARDS)