AN2 – Em Học Câu Chuyện Lớn Của Đức Chúa Trời

150,000 

Các ấn phẩm cùng bộ bao gồm:

  • Truyện tranh Câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời
  • Sách hoạt động Bé vui làm quen với hình ảnh Kinh Thánh
  • Bé tập viết chữ cái Tiếng Việt & làm quen với từ ngữ Kinh Thánh

Mô tả

Câu chuyện đẹp đẽ nhất cần được kể cho con là câu chuyện về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thông qua Chúa Giê-xu. Và chúng tôi đã nghiên cứu cách kể lại câu chuyện lớn của Chúa qua năm mươi hai sự kiện chìa khóa xuyên suốt từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền dưới hình thức vẽ minh hoạ. Hi vọng những ai tiếp xúc với cuốn sách này có thể nắm bắt được toàn bộ câu chuyện Kinh Thánh một cách xuyên suốt, có hệ thống và cơ bản nhất. Cuốn sách này có thể được dùng làm học cụ để dạy cho ấu nhi và nhi đồng về câu chuyện lớn của Chúa. Quý vị có thể liên hệ với Mục vụ SU để tham khảo thêm những sản phẩm khác của Dự án này.

Cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta lòng khao khát về chính Ngài và cho chúng ta những cơ hội để biết thêm về Ngài để kể lại câu chuyện của Ngài bất cứ khi nào có dịp tiện.

Trân trọng,

Mục vụ Đoàn Đọc Kinh Thánh Việt Nam – SU Team.