Nên Người Của Chúa (Cuốn Giáo Viên)

200,000 

Tài liệu Trường Chúa Nhật NÊN NGƯỜI CỦA CHÚA là bộ tài liệu Trường Chúa Nhật thứ tư do SU Team biên soạn, dạy cho lứa tuổi 7-14, trong trọn năm. Nội dung tài liệu dạy và học xoay quanh 5 mối liên hệ xung quanh các em:

#1: EM với Chúa: NÊN CON CỦA CHÚA & NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

#2: Em với gia đình: NÊN CON CỦA BA MẸ & NÊN ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH

#3: Em với trường học: NÊN NGƯỜI HỌC TRÒ & NÊN NGƯỜI BẠN TỐT

#4: Em với hội thánh: NÊN ANH CHỊ EM TRONG HỘI THÁNH & NÊN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

#5: Em với cộng đồng: NÊN NGƯỜI LÂN CẬN & NÊN NGƯỜI CÔNG DÂN

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên,  ba-lô, áo đồng phục, 10 bài thủ công…

🎗Giá sản phẩm Cuốn giáo viên: 200.000đ/cuốn

Mô tả

Bộ Tài liệu NÊN NGƯỜI CỦA CHÚA dành cho Giáo viên bao gồm:

+ Bộ học viên gồm cuốn học viên, 1 ba-lô, 1 áo đồng phục, 10 bài thủ công… 

+ Bộ giáo viên gồm cuốn giáo viên, 10 bộ thị cụ, video dạy, các thị cụ và file thiết kế cho phần dạy học và trò chơi, video các bài hát và bài múa, góc kiến thức… Đặc biệt  đường link giáo viên có 10 Video KIDSTALK – thiếu nhi nói về 5 mối liên hệ xung quanh các em.

🎗Giá sản phẩm cuốn Giáo viên: 200.000đ/cuốn

*Giáo viên mua bộ giáo viên về để dạy thiếu nhi sẽ được hướng dẫn sử dụng và tập huấn về nội dung của bộ tài liệu.