Flashcard 100 Nhân Vật Trong Kinh Thánh (Tiếng Việt)

120,000 

FLASHCARD 100 NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (tiếng Việt & tiếng Anh)

Bộ thẻ 100 nhân vật là một sản phẩm do SU Team biên soạn trong đó mỗi thẻ gồm có: 

+ tên nhân vật

+ 3 gợi ý nổi bật (diễn tả được) về nhân vật

+ đặc biệt tóm tắt chính về nhân vật

Đây là bộ thẻ tốt cho hoạt động nhóm nhỏ từ 2 người hoặc có thể dùng để chơi đố Kinh Thánh cho một buổi nhóm đông người. Thẻ 100 Nhân vật cũng có thể được dùng như là một học cụ giúp người học biết những thông tin chính yếu và liên quan đến nhau của các nhân vật trong Kinh Thánh. 

Mô tả

Cách chơi:

  • Mỗi người chơi lần lượt thay phiên làm người diễn tả để những người còn lại đoán tên nhân vật. Người diễn tả sẽ chọn một thẻ bất kỳ, không cho những người còn lại biết nhân vật mình bốc được.
  • Chọn 1 trong 3 chi tiết gợi ý có trong thẻ và diễn tả gợi ý đó bằng động tác hoặc vật dụng phù hợp (không sử dụng lời nói). Khi những người đoán không trả lời được tên nhân vật thì người diễn tả có thể thực hiện 2 gợi ý còn lại.
    Lưu ý: Nếu người diễn tả biết những đặc trưng dễ diễn tả hơn về nhân vật đó thì có thể tùy ý sử dụng, không nhất thiết phải theo các gợi ý trong thẻ, miễn là người đoán có thể đoán đúng tên nhân vật.
  • Người có đáp án đúng trước tiên sẽ nhận được thẻ của nhân vật đó. Kết thúc trò chơi, người nào có nhiều thẻ hơn sẽ là người thắng cuộc.

(Bản dịch Kinh Thánh sử dụng trong bộ FlashCards này là Bản Truyền Thống và Bản Truyền Thống Hiệu Đính.)