Tài liệu 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh

Kinh Thánh là báu vật của người tin Chúa, chứa đựng tất cả mọi điều chúng ta cần để sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy trọn. Là môn đồ thật sự của Chúa Jêsus, chúng ta muốn biết lời Chúa và sống với lời Chúa. Nhưng có một sự thật mà chúng ta dễ dàng nhận ra đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh thường đi ngược lại với tư tưởng của con người. Chân lý trong lời Chúa thách thức chúng ta thuận phục và thay đổi. Chúng ta cần nhận ra mình phải thay đổi theo Kinh Thánh chứ không phải là Kinh Thánh được ứng dụng uyển chuyển theo sở thích và lối sống của chúng ta.

Vậy nên trước những áp lực, bối rối, lung lay, đấu tranh… để sống với lời Chúa, mỗi người chúng ta cần tự sở hữu, học biết, khám phá và nắm chắc lấy lời chân lý, là thức ăn thuộc linh nuôi sống chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không còn là những “con đỏ thuộc linh” nữa, chúng ta muốn trưởng thành và vững vàng. “Trưởng thành là một tiến trình chứ không phải là một đích đến. Tấn tới trong Chúa mỗi ngày là khao khát và mục tiêu của những người theo Ngài.”

Trong tiến trình trưởng thành của việc học biết lời Chúa, ban biên tập gửi đến anh chị em tài liệu nhóm nhỏ “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh”. Với tài liệu này anh chị em được tự học và tự nghiên cứu, đồng thời đồng hành với nhóm nhỏ của mình trong quá trình tăng trưởng. Cộng đồng đức tin này chắc chắc sẽ có người làm gương, người khích lệ, người dạy dỗ, người bạn cùng tiến để thêm lên cho anh chị em động lực theo đuổi mục tiêu được tấn tới trong Chúa.

Bộ tài liệu nhóm nhỏ 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh bao gồm:

  • 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh – Phần 1 (Từ A-đam và Ê-va đến Sa-mu-ên)
  • 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh – Phần 2 (Từ Sau-lơ đến Ha-ba-cúc)
  • 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh – Phần 3 (Từ Xa-cha-ri đến Cơ Đốc Nhân)
  • Flashcard 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh (tiếng Việt và tiếng Anh)

Trong “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh” phần 1, chúng ta sẽ học về những nhân vật nổi bật được Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ Thần Quyền. Đây là giai đoạn sơ khai, từ hai người đầu tiên được tạo dựng thì con người bắt đầu sinh sản, làm đầy dẫy trên đất và sống thành cộng đồng, nhóm dân rồi tạo lập dân tộc. Gọi là thời kỳ Thần Quyền vì từ A-đam, Ê-va cho đến thời gian Sa-mu-ên sống, thì dân Chúa hoàn toàn sống phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chưa thành lập nhà nước có vua cai trị. Tìm hiểu về giai đoạn này chúng ta cũng sẽ thấy rõ sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử và tình yêu vượt thời gian của Ngài với sự báo trước về sự đến của Đấng Mê-si-a.

Sách này có giá: 80.000đ

Trong “100 nhân vật trong Kinh Thánh” phần 2, chúng ta sẽ học về những nhân vật nổi bật được Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ vương quyền, lưu đày và hồi hương. Thời kỳ này sự cường thịnh và suy vong của đất nước Y-sơ-ra-ên bị ảnh hưởng lớn từ đức tin, lối sống và sự lãnh đạo của các vua – người mà họ đã “đòi cho bằng được” để giống các dân tộc xung quanh mình. Giai đoạn này cũng ghi lại những nhà tiên tri đầy ơn được Chúa xức dầu để công bố nhiều sứ điệp cảnh báo, yêu thương, xây dựng hay phá đổ, phục hồi cho dân sự. Khi học chúng ta sẽ thấy rõ cách Đức Chúa Trời biểu lộ sự công chính và tình yêu thương của Ngài.

Sách này có giá: 80.000đ

 

Trong “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh” phần 3 này, chúng ta sẽ học về những nhân vật nổi bật được Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ Tân ước từ Xa-cha-ri cho đến Cơ Đốc nhân – những người thuộc về Đấng Christ. Đây là thời kỳ ghi lại sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a được tiên báo trong Cựu ước. Chúa Jêsus đã giáng sinh và thực thi công cuộc cứu rỗi con người qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Con Đức Chúa Trời đã trở thành con người để đưa con người trở thành con cái Đức Chúa Trời, chính là những Cơ Đốc nhân. Tìm hiểu về giai đoạn này chúng ta cũng sẽ thấy rõ cốt lõi của Tin Lành của Đức Chúa Trời – chương trình cứu chuộc được thực thi qua Chúa Jêsus cùng kế hoạch thiết lập và sử dụng Hội Thánh để rao báo Tin Lành cho đến khắp thế gian.

Sách này có giá: 80.000đ

Flashcard 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh là bộ trò chơi sử dụng những đặc điểm liên quan đến nhân vật để gợi ý cho người khác đoán tên nhân vật đó.

Bộ thẻ này sẽ giúp bạn hiểu biết những thông tin chính yếu và thú vị về hơn 100 nhân vật trong Kinh Thánh. Có thể dùng bộ thẻ cho nhiều mục đích: chơi, học, khởi động lớp, đố Kinh Thánh, dẫn nhập vào nội dung bài dạy,… và phù hợp cho các nhóm nhỏ, gia đình, các lớp học Kinh Thánh.

Bộ thẻ có bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Bộ thẻ này có giá: 120.000đ

Hãy cùng nhau bắt đầu bằng lòng yêu mến của chúng ta với lời Chúa. Xin Chúa làm cho lời ấy được đâm rễ, vững lập trong đời sống của con cái Ngài và giữa Hội thánh Ngài.

Muốn thật hết lòng!