Tài Liệu Nhóm Nhỏ (Dành Cho Người Lớn) – Phần 1

80,000 

TÀI LIỆU NHÓM NHỎ 100 NHÂN VẬT KINH THÁNH – Phần 1 (Dành cho người lớn)

Chúng ta cần nhận ra mình phải thay đổi theo Kinh Thánh chứ không phải là Kinh Thánh được ứng dụng uyển chuyển theo sở thích và lối sống của chúng ta.

Vậy nên trước những áp lực, bối rối, lung lay, đấu tranh… để sống với lời Chúa, mỗi người chúng ta cần tự sở hữu, học biết, khám phá và nắm chắc lấy lời chân lý, là thức ăn thuộc linh nuôi sống chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không còn là những “con đỏ thuộc linh” nữa, chúng ta muốn trưởng thành và vững vàng. “Trưởng thành là một tiến trình chứ không phải là một đích đến. Tấn tới trong Chúa mỗi ngày là khao khát và mục tiêu của những người theo Ngài.” Trong tiến trình trưởng thành của việc học biết lời Chúa, ban biên tập gửi đến anh chị em tài liệu nhóm nhỏ “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh”. Với tài liệu này anh chị em được tự học và tự nghiên cứu, đồng thời đồng hành với nhóm nhỏ của mình trong quá trình tăng trưởng. Cộng đồng đức tin này chắc chắn sẽ có người làm gương, người khích lệ, người dạy dỗ, người bạn cùng tiến để thêm lên cho anh chị em động lực theo đuổi mục tiêu được tấn tới trong Chúa.

“100 Nhân Vật trong Kinh Thánh” phần 1 là loạt bài học Kinh Thánh, những nhóm nhỏ trong Hội Thánh hoặc các ban ngành sẽ học qua những nhân vật nổi bật mà Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ Thần Quyền. Đây là giai đoạn sơ khai, từ hai người đầu tiên được tạo dựng thì con người bắt đầu sinh sản, làm đầy dẫy trên đất và sống thành cộng đồng, nhóm dân rồi tạo lập dân tộc. Gọi là thời kỳ Thần Quyền vì từ A-đam, Ê-va cho đến thời gian Sa-mu-ên sống, thì dân Chúa hoàn toàn sống phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chưa thành lập nhà nước có vua cai trị. Tìm hiểu về giai đoạn này chúng ta cũng sẽ thấy rõ sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử và tình yêu vượt thời gian của Ngài với sự báo trước về sự đến của Đấng Mê-si-a.

Mô tả

Đây là tài liệu kết hợp giữa việc tự học với việc học theo nhóm. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả tài liệu xin có 5 lưu ý sau:

  • Cần ĐỌC phần Kinh Thánh Nghiên Cứu, LÀM phần Tự Học trước ở nhà và CHIA SẺ điều mình học được trong buổi Cùng Học Kinh Thánh của nhóm nhỏ.
  • GHI LẠI nội dung bài học được người hướng dẫn Kinh Thánh đúc kết sau giờ thảo luận của nhóm.
  • NHẶT kiến thức từ phần Cùng Đọc vì đây là những bài tham khảo thực tế bổ sung thông tin và dữ liệu hữu ích cho nội dung đoạn Kinh Thánh hoặc nhân vật chúng ta đang học.
  • HỌC THUỘC câu gốc của mỗi bài.

Nhóm nhỏ có thể tự đưa ra những hình thức khen tặng hoặc cam kết của nhóm để DUY TRÌ tinh thần và nhịp độ cùng nhau.