Tài Liệu Nhóm Nhỏ (Dành Cho Người Lớn) – Phần 3

80,000 

Đây là tài liệu kết hợp giữa việc tự học với việc học theo nhóm. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả tài liệu xin có 5 lưu ý sau:

  • Cần ĐỌC phần Kinh Thánh Nghiên Cứu, LÀM phần Tự Học trước ở nhà và CHIA SẺ điều mình học được trong buổi Cùng Học Kinh Thánh của nhóm nhỏ.
  • GHI LẠI nội dung bài học được người hướng dẫn Kinh Thánh đúc kết sau giờ thảo luận của nhóm.
  • NHẶT kiến thức từ phần Cùng Đọc vì đây là những bài tham khảo thực tế bổ sung thông tin và dữ liệu hữu ích cho nội dung đoạn Kinh Thánh hoặc nhân vật chúng ta đang học.
  • HỌC THUỘC câu gốc của mỗi bài.

Nhóm nhỏ có thể tự đưa ra những hình thức khen tặng hoặc cam kết của nhóm để DUY TRÌ tinh thần và nhịp độ cùng nhau.

Mô tả

TÀI LIỆU NHÓM NHỎ 100 NHÂN VẬT KINH THÁNH – Phần 3 (Dành cho người lớn)

Chúng ta cần nhận ra mình phải thay đổi theo Kinh Thánh chứ không phải là Kinh Thánh được ứng dụng uyển chuyển theo sở thích và lối sống của chúng ta.

Vậy nên trước những áp lực, bối rối, lung lay, đấu tranh… để sống với lời Chúa, mỗi người chúng ta cần tự sở hữu, học biết, khám phá và nắm chắc lấy lời chân lý, là thức ăn thuộc linh nuôi sống chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không còn là những “con đỏ thuộc linh” nữa, chúng ta muốn trưởng thành và vững vàng. “Trưởng thành là một tiến trình chứ không phải là một đích đến. Tấn tới trong Chúa mỗi ngày là khao khát và mục tiêu của những người theo Ngài.” Trong tiến trình trưởng thành của việc học biết lời Chúa, ban biên tập gửi đến anh chị em tài liệu nhóm nhỏ “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh”. Với tài liệu này anh chị em được tự học và tự nghiên cứu, đồng thời đồng hành với nhóm nhỏ của mình trong quá trình tăng trưởng. Cộng đồng đức tin này chắc chắn sẽ có người làm gương, người khích lệ, người dạy dỗ, người bạn cùng tiến để thêm lên cho anh chị em động lực theo đuổi mục tiêu được tấn tới trong Chúa.

Trong “100 Nhân Vật trong Kinh Thánh” phần 3 này, chúng ta sẽ học về những nhân vật nổi bật được Kinh Thánh ghi lại trong thời kỳ Tân ước từ Xa-cha-ri cho đến Cơ Đốc nhân – những người thuộc về Đấng Christ. Đây là thời kỳ ghi lại sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a được tiên báo trong Cựu ước. Chúa Jêsus đã giáng sinh và thực thi công cuộc cứu rỗi con người qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Con Đức Chúa Trời đã trở thành con người để đưa con người trở thành con cái Đức Chúa Trời, chính là những Cơ Đốc nhân. Tìm hiểu về giai đoạn này chúng ta cũng sẽ thấy rõ cốt lõi của Tin Lành của Đức Chúa Trời – chương trình cứu chuộc được thực thi qua Chúa Jêsus cùng kế hoạch thiết lập và sử dụng Hội Thánh để rao báo Tin Lành cho đến khắp thế gian.