Hai Người Bạn Hiền

5,000 

Câu chuyện Giô-na-than và Đa-vít là câu chuyện tình bạn cảm động trong Kinh Thánh. Tạo hình các nhân vật cuốn truyện tranh này do SU Team thực hiện những ngày đầu khi chưa có hoạ sĩ vẽ cho mục vụ. 

🎗Giá sản phẩm: 5.000đ/cuốn