Thẻ Học 66 Sách Trong Kinh Thánh

120,000 

Bộ THẺ HỌC 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH bao gồm 66 thẻ mô tả về 66 sách của Kinh Thánh, mỗi thẻ cho chúng ta biết: 

  • Tên sách
  • Thứ tự sách này trong Kinh Thánh
  • Từ khoá của sách (được minh họa bằng một biểu tượng mô tả nội dung sách)
  • Tác giả
  • Độc giả
  • Niên đại
  • Chúa Giê-xu trong sách
  • Số đoạn – số câu
  • Nhân vật nổi bật

Mô tả

Bộ thẻ này có thể dùng như một trò chơi đố Kinh Thánh, cũng có thể dùng như một học cụ cho lớp học Kinh Thánh tổng quan, không giới hạn đối tượng.
Bộ trò chơi này còn cung cấp giới thiệu ngắn gọn của từng sách trong Kinh Thánh.

__________________________

CÁC ẤN PHẨM CÙNG BỘ:
▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách |
Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa

▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (Sổ tay dành cho người học)
Hiểu về sách | Ghi nhớ về sách | Vui cùng sách | Lịch đọc Kinh Thánh trọn năm

▶ ĐỐ HAY – HỌC NGAY 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
2.700 câu đố Kinh Thánh theo thứ tự 66 sách trong Kinh Thánh

▶ BỘ THẺ HỌC 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH