Hiển thị kết quả duy nhất

66S3 – Đố Hay Học Ngay 66 Sách Trong Kinh Thánh

250,000 

5 Hình thức Đố Kinh Thánh Trong Cuốn này

ĐIỀN TỪ Dựa theo từ gợi ý, người tham gia điền từ vào chỗ trống phù hợp.
NỐI Phần này giúp người tham gia nắm bắt trọn kiến thức một chủ đề ý nghĩa của sách.
TRẮC NGHIỆM Ở mỗi câu hỏi đều có trưng dẫn Kinh Thánh, giúp người tham gia tìm kiếm thông tin trả lời nếu cần.
Ô CHỮ Các ô chữ được trình bày theo dạng tìm từ ngữ cho sẵn hoặc trả lời và lấy ký tự để tạo nên thông điệp.
TỰ DO SU Team đưa vào những hình thức liên quan đến mật mã, hình ảnh và hoạt động để tăng tính sáng tạo trong cách đố Kinh Thánh.

Thông tin sách:
Số trang: 235
Khổ: 24 x 18.5 cm
Chất liệu giấy: F80