Vài nét về bộ học viên chương trình học Kinh Thánh online

Dù internet và một số chương trình học Online đã được thực hiện nhiều năm trước đây nhưng mãi đến khi Covid xảy ra thì cách tiếp cận và sự nhìn nhận của chúng ta mới khác đi về việc học Online. Đối với việc học lời Chúa của thiếu nhi và thiếu niên, việc học Kinh Thánh Online mở ra một cơ hội để ba mẹ quan sát con học lời Chúa và tham gia hỗ trợ con dễ dàng, đồng thời giảm tải về việc đưa đón như với các môn học khác. 

Và dù là một hình thức mới và vừa đi vừa dò đường, nhưng SU Team bảo đảm được tính hiệu quả của khoá học này dựa vào những yếu tố sau:

1. Sách học viên: Đối với môn 100 NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH, mỗi học viên sẽ nhận được sách học viên bao gồm: phần Kinh Thánh nghiên cứu, trang tự học và học cùng nhau, phần học đi đôi với hành, và phần học đó học đây. Mỗi nhân vật đều đầy đủ những nội dung như thế.

2. Bộ thẻ 100 nhân vật trong Kinh Thánh: được thiết kế đẹp, đầy đủ, gọn với hình thức tự học hoặc chơi, giúp các em biết trước các nhân vật mình sẽ được học.

3. ID phòng Zoom: riêng của người hướng dẫn học Kinh Thánh và lớp (6-8 em).

4. Nội dung giờ học: bao gồm thờ phượng, chia sẻ và cầu thay, trao đổi phần Kinh Thánh tự học, tìm hiểu về nhân vật (qua trò chơi, đố Kinh Thánh, hùng biện, nhanh mắt…), đặc biệt video tóm tắt về nhân vật và cầu nguyện sau bài học.

5. Video tóm tắt nhân vật: mỗi lớp có mức độ và khả năng khám phá về nhân vật khác nhau nhưng video này sẽ truyền tải nội dung chính yếu và quan trọng về nhân vật.

Mỗi môn học được thiết kế để dạy trong thời gian một năm. Học viên đang học giữa chừng phải đổi lớp hoặc ngưng, về sau có thể tham gia vào một lớp đang học đến nhân vật đó. Lớp học này cũng được chia theo lứa tuổi ít chênh lệch để đảm bảo có cùng mức độ nhận thức và ngôn ngữ.

Để biết thêm và đăng ký cho con em mình tham dự khóa học, quý phụ huynh có thể liên hệ với SU Vietnam qua:

+ Group Facebook: LỜI CHÚA CHO THẾ HỆ KẾ TIẾP

+ Fanpage: SU Việt Nam – miền Nam

+ Giáo vụ: cô Kiều Duyên (0974 361 220)

+ Điều phối chương trình: cô Hoài Thu (0869 075 722)

+ Email: vietnamsuewa@gmail.com