Là một mục vụ Cơ Đốc với khải tượng trang bị lời Chúa cho thiếu nhi, thanh niên, và gia đình, SU Việt Nam hướng đến Khóa Học Kinh Thánh Online cho thiếu nhi từ 8-15 tuổi tiếng Việt và tiếng Anh trong 3 năm với 3 môn học chính thức: 

Môn #1: 100 NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH

Môn #2: 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH

Môn #3: CHÚA GIÊ-XU TRONG KINH THÁNH 

khoa-hoc-kinh-thanh-online-4

Các lớp được tổ chức học 2 buổi mỗi tuần qua Zoom gồm 1 người hướng dẫn Kinh Thánh (giáo viên) và không quá 10 thiếu nhi mỗi lớp. 

Ao ước của SU qua chương trình này là: 

  1. Giúp em lớn lên trong kiến thức và trải nghiệm lời Chúa.
  2. Tạo một môi trường để em được môn đồ hoá và được gây dựng bởi một người hướng dẫn học Kinh Thánh và các bạn trong lớp.
  3. Cùng em khám phá ân tứ Chúa cho để cùng cầu nguyện và vun đắp cho sự kêu gọi hoặc mục vụ mà Chúa muốn em dự phần trong tương lai. 

Thật tuyệt vời khi nghĩ về một Thế hệ yêu mến lời Chúa và cùng nhau yêu Chúa sẽ được dấy lên! 

Để biết thêm và đăng ký cho con em mình tham dự khóa học, quý phụ huynh có thể liên hệ với SU Vietnam qua:

+ Group Facebook: LỜI CHÚA CHO THẾ HỆ KẾ TIẾP

+ Fanpage: SU Việt Nam – miền Nam

+ Giáo vụ: cô Kiều Duyên (0974 361 220)

+ Điều phối chương trình: cô Hoài Thu (0869 075 722)

+ Email: vietnamsuewa@gmail.com