• Bộ sách KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH là bộ sách do SU Team xuất bản gồm 4 ấn phẩm:
  • Cuốn KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (Vẽ minh họa), trong đó gồm: Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách | Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa.
  • Cuốn KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (sổ tay dành cho người học), trong đó gồm mục Hiểu về sách | Ghi nhớ về sách | Vui cùng sách | Lịch đọc Kinh Thánh trọn năm.
  • Cuốn ĐỐ HAY – HỌC NGAY 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH trong đó gồm 2.700 câu đố Kinh Thánh theo thứ tự 66 sách trong Kinh Thánh theo 4 hình thức lặp lại và 30 hình thức sáng tạo khác.
  • Bộ thẻ FLASHCARDS 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH