66S1 – Khám Phá 66 Sách Trong Kinh Thánh (Vẽ Minh Họa)

400,000 

Cuốn này sẽ trình bày tổng quan và bố cục từng phần của 66 sách, từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền.
Ở mỗi sách đều có: Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách | Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa.

Sách có phần phụ lục giới thiệu các thể loại, thông tin chính về Cựu ước, Tân ước và khoảng thời gian yên lặng 400 năm, cùng với những thông tin cơ bản về phong tục Kinh Thánh.

Thông tin sách:
Số trang: 248
Khổ: 18.5×25.5cm
Chất liệu giấy: F80, bìa bồi

Mô tả

Kinh Thánh có nhiều sách lắm! Cụ thể là 66 sách, nhưng 66 sách riêng này thực ra là một sách lớn kể về một câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng sáng tạo thế giới và là Đấng viết nên lịch sử của cả nhân loại. Chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng: HISTORY IS HIS STORY – câu chuyện lịch sử chính là câu chuyện của Ngài. 

Được sự ban ơn và giúp sức của Chúa, SU Team đã biên soạn, vẽ minh họa, thiết kế và xuất bản cuốn KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH. Cuốn này sẽ trình bày tổng quan và bố cục từng phần của 66 sách, từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền. Ở mỗi sách đều có: Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách | Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa. Sách có phần phụ lục giới thiệu các thể loại, thông tin chính về Cựu ước, Tân ước và khoảng thời gian yên lặng 400 năm, cùng với những thông tin cơ bản về phong tục Kinh Thánh.

SU Team có một số mục tiêu lớn trong việc thực hiện ấn phẩm này. Chúng tôi tin rằng sau khi đọc cuốn sách này, quý tín hữu có thể nắm bắt cơ bản bố cục sách và hiểu biết 66 sách trong Kinh Thánh một cách toàn diện hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi ao ước trình bày về cách mà từng sách liên hệ đến Đấng Christ Giê-xu, nhân vật trọng tâm của cả Kinh Thánh, cũng như đưa ra những lưu ý hữu ích cho người đọc khi suy gẫm từng sách theo từng thể loại và thời kỳ khác nhau. Đặc biệt, cuốn sách này còn có ba ấn phẩm đi kèm, đó là một bộ thẻ 66 sách, một cuốn sổ tay để người học ghi chú về sách, trong đó có phần lịch đọc trọn Kinh Thánh trong năm với câu hỏi suy gẫm, và một cuốn đố Kinh Thánh – 66 sách!

Mong rằng công trình nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta, những người học trò của Chúa Giê-xu, đọc và nghiên cứu Kinh Thánh cách tổng quan và hệ thống. Hãy thêm cuốn này vào trong danh sách những cuốn sách đồng hành với Kinh Thánh để giúp ích hơn trong việc học và suy gẫm lời Chúa, quý vị nhé!

______________________

CÁC ẤN PHẨM CÙNG BỘ:
▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
Tên sách | Tác giả | Niên đại | Nhân vật nổi bật | Bố cục sách | Vẽ minh họa nội dung sách |
Liên hệ về Đấng Christ | Một số thông tin giải nghĩa

▶ KHÁM PHÁ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (Sổ tay dành cho người học)
Hiểu về sách | Ghi nhớ về sách | Vui cùng sách | Lịch đọc Kinh Thánh trọn năm

▶ ĐỐ HAY – HỌC NGAY 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH
2.700 câu đố Kinh Thánh theo thứ tự 66 sách trong Kinh Thánh

▶ BỘ THẺ 66 SÁCH TRONG KINH THÁNH (FLASHCARDS)