THE LINK 2

Với mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ đứng vững vàng bởi Lời Chúa, sống lan tỏa Phúc Âm giữa thế giới hiện đại, Mục vụ Thanh Niên SUVN đã tổ chức chương trình Hội thảo – Huấn luyện và Bồi linh với 3 đề tài: #1 – Môn đồ hoá trong thời đại…