Kể Từ Ngày Tin Chúa, Chức Năng Của Muối Và Ánh Sáng Đã Được Cài Đặt Vào Mỗi Chúng Ta

Chuyện kể về một người hoạ sĩ tài ba kia thường trưng bày các tranh ông vẽ ngay tại phòng tranh của mình cho nhiều người đến xem. Tranh của ông phản ánh hiện thực cuộc sống những gì ông thấy được và đa số mọi người đều tán thưởng góc nhìn nhận mà ông…