TRƯỜNG CHÚA NHẬT – CẦU NỐI ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC – CHRISTIAN HOME

Kinh Thánh chép về một người mẹ An-ne đã khao khát dâng thiếu nhi Sa-mu-ên cho Đức Giê-hô-va; người mẹ Ơ-nít đã tạo một nền tảng để Ti-mô-thê trở thành một mục sư trẻ tuổi, yêu mến Chúa, đầy năng lực; người mẹ Giô-kê-bết với trọn lòng kính sợ Chúa đã âm thầm nuôi dưỡng…