Trại hè Thanh niên – nơi tạo nên dấu ấn đức tin

Bởi sự kêu gọi của Chúa, SUVN đã bắt đầu ước mơ trở thành một cầu nối cho tất cả hệ phái và Hội thánh, nơi những người trẻ đầy tiềm năng, những lãnh đạo trẻ tuổi, những người bạn Cơ Đốc cùng đến để tìm kiếm Chúa, xây dựng những tình bạn mới, cùng cầu thay cho nhau và cho dân tộc Việt Nam không phân biệt hệ phái, vùng miền hay bất cứ điều gì khác. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi nhìn thấy những rào cản và sự khác biệt tôn giáo đã dần được thay thế bằng sự kết nối thân mật giữa hàng trăm thanh thiếu niên tham gia trại hè đến từ hơn 30 hệ phái và Hội thánh khác nhau.