Kids Worship

Làm thế nào thiếu nhi BIẾT THỜ PHƯỢNG CHÚA?

Đó là một ao ước và sự cưu mang của SU Team. Đó là lý do vì sao khi sáng tác nhạc minh hoạ cho bài dạy, SU không chỉ viết nhạc cử điệu và nhạc hiệu, nhưng còn sáng tác nhạc thờ phượng cho thiếu nhi. Nếu thiếu nhi thờ phượng Chúa nơi riêng tư là một điều quá tuyệt vời, xin Chúa dạy và giục lòng các con thờ phượng Chúa. Nhưng mức độ hội chúng, khi các con nhóm lại cùng người lớn và cùng lớp tuổi, làm sao để thiếu nhi thờ phượng Chúa?

Sau một vài cách thử nghiệm, SU Team đồng phát triển DỰ ÁN THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THIẾU NHI.
Dự án này cung cấp:

– Set video thờ phượng có cử điệu hợp với buổi nhóm lại của các con ấu nhi, nhi đồng & thiếu nhi.
– Set video thờ phượng này có PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ LỜI DẪN MỜI GỌI THỜ PHƯỢNG để các giáo viên/phụ huynh có khả năng âm nhạc có thể hướng dẫn cho các con thờ phượng trong buổi nhóm chung hoặc tại nhà.
– Set video thờ phượng này có PHIÊN BẢN CÓ LỜI DẪN MỜI GỌI THỜ PHƯỢNG để hỗ trợ cho giáo viên/phụ huynh không có khả năng âm nhạc.
– Số lượng bài hát dự định trong kế hoạch Dự án này là 100 bài. Mỗi set video thờ phượng được kết hợp 2 bài hoặc 3 bài với nhau. Cho nên người sử dụng ngân hàng bài hát này sẽ có

  • 100 video bài hát thờ phượng riêng không lời dẫn
  • 100 video bài hát thờ phượng riêng có lời dẫn
  • Hơn 100 set video thờ phượng đã kết hợp 2 bài hoặc 3 bài với nhau, có lời dẫn hoặc không có lời dẫn

Đáng mong đợi quá phải không ạ?
Hãy liên hệ với 0974361220 (Nhân sự Kiều Duyên) để biết thêm về Dự án này giáo viên/phụ huynh ơi!

Một vài hình ảnh hậu trường ghi hình cho dự án Kids Worship

Hình ảnh trích từ video các bài hát trong dự án Kids Worship